Republica de Angola

 
ANGOLSKÁ REPUBLIKA
(República de Angola)Sátní symboly
Státní hymna: Angola Avante

Vlajka Státní znak
Vlajka Znak


Mezinárodní identifikace
ISO 3166-1  024 AGO AO
MPZ:  ANG
Telefonní předvolba:  +244
Národní TLD:  .ao

Angola (Angolská republika, República de Angola) je stát ležící na jihu Afriky s 1600 km dlouhým pobřežím Atlantiku. Na severu hraničí s Kongem (201 km s distriktem Cabinda, který je oddělen od zbytku Angoly územím DR Kongo) a DR Kongo (2511 km), na východě se Zambií (1110 km) a na jihu s Namíbií (1376 km).

Africa map

Hlavní město: Luanda
Rozloha: 1 246 700 km˛ (30. na světě)
Nejvyšší bod: Morro Môco (2620 m n. m.)
Časové pásmo: +1
Administrativní dělení: 18 provincií
Měna: kwanza (AOA)

Velká města: Luanda (2 022 000), Huambo (400 000), Benguela (155 000), Lobito (150 000), Lubango (105 000), Namibe (100 000)
Nejníže položené místo: hladina Atlantiku - 0 m. n. m.
Nejvýše položené místo: Morro Môco 2620 m. n. m.

Angola map
 
Historie
Od 14. století bylo území součástí konžské říše, později říše Ndongo. V roce 1483 přistál u ústí řeky Kongo objevitel Diego Căo a zemi začali kolonizovat Portugalci. Mezi lety 1641 a 1648 Luandu okupovali Nizozemci. V roce 1648 Portugalsko Luandu znovu získalo a začalo expandovat i do okolního Konga a Ndonga a definitivně zvítězili v roce 1671. V 90. letech 19. století se stala portugalskou kolonií a v roce 1951 zámořskou kolonií pod názvem Portugalská západní Afrika. Když Portugalsko odmítlo pokračovat v dekolonizaci, zformovala se tři hnutí usilující o nezávislost: Lidové hnutí za osvobození Angoly (MPLA), Národní osvobozenecká fronta Angoly (FNLA) a Svaz pro úplnou nezávislost Angoly (UNITA).

Po 14 letech guerillové války byla v roce 1975 vyhlášena nezávislost. Portugalsko předalo vládu MPLA. Krátce poté vypukla mezi MPLA, UNITA a FNLA občanská válka. FNLA později nechala bojovat jenom UNITA a MPLA. V roce 1991 se obě frakce dohodly, že se z Angoly stane pluralitní stát, ale po volbách UNITA prohlásila, že byly zmanipulované, a boje propukly znovu.

Dne 12. března 1983 UNITA obsadila obec Alto Catumbela, kde zničila místní celulózku a papírnu a trafostanici. Při této akci unesla i skupinu československých expertů s jejich rodinami, kteří zde působili. Ve skupině 66 zajatých bylo 28 mužů, 17 žen a 21 dětí. Během únosu většina zajatých absolvovala pochod v délce 1320 km přiněmž jeden muž zemřel. Následně byl proveden přesun nákladními auty na základnu Jamba na jihu Angoly. První skupina skládající se z žen, dětí a 7 mužů se vrátila 1. července 1983. Druhá skupina složená ze zbylých 20 mužů se po roční internaci v buši vrátila do ČSSR 23. června 1984.

V roce 1994 byl zahájen mírový proces, který spočívá v zapojení UNITA do vlády. V roce 1997 byla nastolena vláda národní jednoty. Vůdce UNITA Jonas Savimbi získal statut vůdce nejsilnější opoziční strany. Boje ale pokračovaly a v roce 1999 musel generální tajemník OSN prohlásit mírový proces za neúspěšný.

22. února 2002 byl Jonas Savimbi zastřelen a mezi frakcemi byl uzavřen klid zbraní. UNITA vzdala svoji ozbrojenou činnost a postavil se do role nejsilnější opoziční strany. Zdá se, že se situace v zemi normalizuje.


Portugalský vliv
Angola byla objevena už v 15. století, kdy do Angoly připluli první Portugalci. Portugalská vláda z roku 1975, v tom roce uděluje nezávislost všem koloniím s výjimkou Macăa. V Angole byla tři velká hnutí a po vyhlášení nezávislosti vypukla občanská válka.

Politika

Státní zřízení: republika
Vznik: 11. listopad 1975 (nezávislost na Portugalsku)
Prezident: José Eduardo dos Santos
Předseda vlády: Paulo Kassoma


Parlamentní demokracie v čele s prezidentem - republika prezidentského typu. V čele současné vlády je prezident, kterému je podřízen předseda vlády , 32 ministrů, 2 státní tajemníci a 52 náměstků ministra; všichni jmenováni prezidentem. Centrální vláda spravuje zemi prostřednictvím 18 provincií, jejichž guvernéři jsou opět jmenováni a řízeni prezidentem.

V jednokomorovém Národním shromáždění v současnosti zasedá 219 poslanců. Podle ústavy je volební období čtyřleté a parlament má mít celkem 223 křesel, avšak zástupci krajanské komunity žijící v zahraničí nebyli v posledních volbách zvoleni z důvodu organizačních problémů. Národní shromáždění má celkem 9 stálých pracovních komisí). Poslední volby se konaly v září 2008 a skončily výrazným vítězstvím vládní strany MPLA (
81% hlasů). Volby proběhly na místní poměry jen mírně chaoticky a nedocházelo při nich k vážnějším konfliktům mezi stoupenci stran. Prezidentské volby budou následovat v r. 2009.

Hlavní politické strany
MPLA (Movimento Popular de Libertaçăo de Angola), Lidové hnutí za osvobození Angoly, založeno r. 1956, předseda strany José Eduardo dos Santos, generální tajemník Dino Matross.
UNITA (Uniăo Nacional para a Indepedencia Total de Angola), Národní hnutí za úplnou nezávislost Angoly, založeno r. 1966, předseda Isaías Samakuva (potvrzen volbou v červenci 2007), generální tajemník Mário Vatuva.
PRS (Partido Renovador Social), Strana sociální obnovy, založena 1992, předseda strany E. Kwangana.
FNLA (Frente Nacional de Libertaçăo de Angola), Národní fronta za osvobození Angoly, založena 1962, předseda N. Kabango.
PLD (Partido Liberal Democrático), Liberální demokratická strana, založena 1992, předsedkyně strany A.V. Pereira.
Ostatních 6 politických stran (PAJOCA, Partido Democrático Para o Progresso-Aliança Nacional Angolana - PDP/ANA, Partico Nacional Democrático de Angola - PNDA, Partido Renovador Democrático - PRD, AD-Coligaçăo, Partido Social Democrático - PSD) má v parlamentu po jednom nebo žádném zástupci.

Administrativní rozdělení
Provincie Angoly

18 provincií
(provincia, mn. č. provincias):
Přírodní podmínky
Většina území Angoly je pokryta rozsáhlou vnitrozemskou plošinou o výšce 1500 m n. m. Jenom uprostřed země se zdvihá nejvyšší plošina Bié které se místně říká Planalto s masívem Morro Môco (2620 m n. m.). Směrem k pobřeží klesá tato plošina do úzkého pásu nížin. Na severozápadě země zasahuje rozsáhlejší nížina přes ústí řeky Kongo až k přístavu Cabinda. Podnebí na jihu Angoly a podél pobřeží, je suché a tropické. V listopadu do dubna na severu panuje období dešťů. Poměry: Angolský stát je velmi úzká pobřežní nížina, která přechází v náhorní plošiny.

Podnebí Angoly je tropické. Klima pobřežních oblastí ochlazuje studený Benguelský proud, zřejmě největší studený proud na světě. Tento proud moderuje počasí v zemi pro Evropany na velice přijatelné.

Ekonomika
Angola má kvůli čtvrt století trvajícím bojům rozvrácenou ekonomiku. Má bohaté přírodní zdroje, mezi něž patří ropa (v souč. nevětší africký producent) zlato, diamanty, úrodná půda a lesy, vody bohaté na ryby a velké zásoby ropy, ale kvůli dlouholeté válce je využívá jen minimálně. Angola může patřit mezi nejbohatší země Afriky. 85 % obyvatel se živí z vlastní zemědělské činnosti. Téměř jediným zdrojem příjmů zůstala rostoucí těžba ropy.

Angola je prioritní zemí české zahraniční rozvojové spolupráce. Cílem ČR je pomoci Angole k potravinové soběstačnosti skrze rozvoj zemědělství a zlepšit situaci ve válkou naprosto rozvráceném sektoru vzdělání. V plánu je i podpora projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu a zdravotnictví.

Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních
Angola je členem OSN (a v jeho rámci např. UNIDO, FAO, UNICEF a WHO), Mezinárodní obchodní organizace (WTO), Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Hnutí nezúčastněných, G77 a dalších.

Z regionálních organizací je Angola členem Africké unie, Společenství pro rozvoj jižní Afriky (SADC), Společného trhu pro východní a jižní Afriku (COMESA), Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD) aj. Společně s ostatními lusofonními zeměmi je Angola např. členem Společenství zemí portugalského jazyka (CPLP).

V závěru roku 2006 se Angola stala členem OPEC, organizace sdružující producenty ropy.


Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách
Angola je signatářem dohod z Cotonu o vztahu zemí Afriky, Karibiku a Pacifiku s Evropskou unií. Dále je Angola např. signatářem tzv. Kimberleyského procesu, upravujícího obchod se surovými diamanty.

Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.
Dohoda o vědecko - technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky, Luanda, 10. března 1978.

Obyvatelstvo 
Počet obyvatel:  12 531 375 (71. na světě, 2008)
Hustota zalidnění:   13,65 osob / km˛
Jazyky: portugalština, bantuské jazyky
Náboženství:  křesťanství 89% (římskokatolické 69 %,
protestantské 20 %)

ostatní 11 %
(animismus, roste počet obyvatel vyznávajících islám)

Angola má tři hlavní etnické skupiny: Ovimbundu, Kimbundu a Bakongo, mluví různými bantuskými jazyky. Portugalci tvoří největší skupiny neangolského obyvatelstva. Portugalština je také nejdůležitějším a oficiálním jazykem. Na jihovýchodě se také vyskytují kmeny Křováků. Angola čítá cca 12 531 375 obyvatel, z toho 71% jich žije na venkově a zbylých 29% ve městech, což se ale postupně mění. Délka života je u mužů průměrně 43 let, u žen 47. Tedy asi o 25 let méně než v ČR. Úředním jazykem je portugalština ale většina národa mluví bantuským nářečím. Mezi největší skupiny patří 39% Ovimbundu a 25% Kimbundu.


Procentní zastoupení jednotlivých národností
  • Ovimbundové 37 %
  • Mbundové 22 %
  • Kongové 13 %
  • Luimbe-Ngangulelové 5 %
  • Nyaneka-Humbové 5 %
  • Mesticové 2 %
  • ostatní 16 %

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

STÁTNÍ SVÁTKY
1. leden - Nový rok
4. leden - Den mučedníků koloniálního útlaku (masakr zemědělců v lokalitě Baixa de Cassanje v roce 1961)
25. leden - výročí založení hlavního města Luandy v roce 1576 (pouze v hlavním městě)
4. únor - Den zahájení národně osvobozeneckého boje v roce 1961
únor - Karneval (pohyblivý svátek)
8. březen - Mezinárodní den žen
duben - Velikonoční pátek (pohyblivý svátek)
1. květen - Svátek práce
25. květen - Den Afriky
1. červen - Mezinárodní den dětí
17. září - Den zakladatele státu a národního hrdiny, prvního prezidenta Agostinha Neta (výročí narození; 1922 - 1979)
2. listopad - Památka zesnulých
11. listopad - Vyhlášení nezávislosti r. 1975 (hlavní státní svátek)
25. prosinec - Vánoční svátek

Připadne-li státní svátek na den pracovního klidu, překládá se čerpání pracovního volna na nejbližší pracovní den.

PRODEJNÍ DOBA
pondělí až pátek 8:00 – 18:00, nákupní centra do 19:00 (většina obchodů a některá nákupní centra mají polední přestávku)
sobota 8:00 – 12:30, nákupní centra do 18:00
neděle 9:00 – 13:00 (pouze nákupní centra)

BANKOVNÍ HODINY
pondělí až pátek 8:00 – 15:00
sobota 8:00 – 12:30

VÝBĚR HOTOVOSTI Z BANKOMATŮ
Osobně mám zkušenosti s výběrem hotovosti s VISA electron kartou. Hotovost je možné vybrat z bankomatů těchto bank:
BancoBIC
a
BFA (Banco de Fomento Angola)

U ostatních Bank se mi buď hotovost vybrat nepodařilo, nebo jsem neměl možnost výběr vyzkoušet.
! P O Z O R !
Často se stává, hlavně v centrálních oblastech Angoly (provincie Bié atd.), že bankomaty nemají "signál", nebo peníze - které musí přijet doplnit technici z větších měst (např. do Kuita jezdí z Huambo), což trvá i několik týdnů. Proto tak bývá problém získat hotovost i několik týdnů, doporučuji tedy cestovat s dostatečnou hotovostí! Měli by jste mít alespoň počítat
s částkou min. 150 USD/den!


Internetové informační zdroje

www.jornaldeangola.com - Jornal de Angola, jediný celostátní deník (provládní)
www.noticiaslusofonas.com - zpravodajství z lusofonních zemí
www.angolapress-angop.ao - Angop, angolská tisková agentura
www.ccia.ebonet.net -  Angolská obchodní komora
www.investinangola.org - ANIP, angolská agentura na podporu investic
www.aiaangola.com -  AIA, angolská asociace průmyslu
www.dcda.net - Directorio Comercial de Angola, obchodní adresář
www.angola.org - oficiální stránky vlády Angolské republiky
www.delago.cec.eu.int/ao - Evropská komise v Angole
www.worldbank.org - Světová banka
www.imf.org - Mezinárodní měnový fond
www.cia.gov - CIA, všeobecné informace o zemiinformační zdroje: http://cs.wikipedia.org/ , http://www.mzv.cz